Directionați 2% din impozitul dvs. pe venit către Coneural!

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută din impozitul pe veniturile obtinute în anul precedent către o entitate nonprofit.

Aceasta opțiune nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiți, suma respectivă rămâne statului.

Direcționând această sumă către Coneural (Institutul Român de Știință și Tehnologie), sprijiniți cercetarea românească din domeniul inteligenței artificiale de inspirație biologică, ce poate duce la înțelegerea mai bună a funcționării creierului și la realizarea de roboți inteligenți. Coneural este un grup de tineri cercetători clujeni, ale căror realizări includ:
- descoperirea unor noi mecanisme de învățare pentru rețele neuronale, mecanisme care pot funcționa și în creierul uman (articol);
- descoperirea unor mecanisme care permit creierului să aibă o activitate susținută, fără însă ca această activitate să ducă în mod curent la epilepsie (articol de popularizare, articol științific);
- descoperirea unor corelații între existența autismului și prezența unor substanțe în creier (articol);
- investigarea principiilor pe baza cărora roboții ar putea fi învățați să imite oamenii și să vorbească (articol);
- realizarea unor sisteme de control al roboților inspirate din modul de funcționare al creierului (articol).

Rezultatele cercetărilor făcute la Coneural sunt publice, spre beneficiul întregii societăți și al comunității științifice, fiind publicate în reviste științifice internaționale, de prestigiu, cum ar fi Neural Computation, Journal of Neurophysiology sau Life Sciences (vedeti secțiunea de publicații științifice). Realizările de la Coneural au mai fost prezentate în articole din Gândul, Cotidianul, Ziua de Cluj, Ziarul clujeanului, Monitorul de Cluj și Adevărul de Cluj.


Câteva exemple:

Cercetătorii de la Coneural au conectat neuroni artificiali la neuroni reali din creier pentru a studia comportamentul dinamic al cortexului într-un mediu controlat. Neuronii simulați pe calculator încearcă să extragă informație de la neuronii din creier.
În Laboratorul de Neuroștiințe Experimentale și Teoretice cercetătorii noștri dezvoltă metode inovatoare de analiză a semnalelor înregistrate din creier. Spre exemplu, un mod intuitiv de a vizualiza activitatea unui număr mare de neuroni înregistrați simultan este prin intermediul culorilor: diferite secvențe de descărcări neuronale sunt marcate cu culori diferite. Aceasta metoda permite explorarea rapidă a unor cantități mari de date și investigarea modului în care informația este reprezentanta in creier de către grupuri de neuroni.
Coneural dispune de un laborator ultramodern de EEG. Acesta înregistrează undele cerebrale emise de creierul uman și permite studiul modului prin care vedem și cum gândim. Cercetătorii care lucrează în acest laborator se focalizează pe studiul sistemului vizual uman.
Înregistrările de date din laboratorul propriu ne permit să investigăm întrebări legate de modul în care creierul procesează informația și întrebări legate de modul în care vedem.
Interesul nostru pentru domeniul medical este manifestat prin studiul asupra detecției nivelului de anestezie cu ajutorul rețelelor neuronale și al metodelor avansate de procesare a semnalelor.
Laboratorul de Neurobotică studiază modul prin care rețele neuronale artificiale, inspirate din cercetarea creierului, pot fi utilizate pentru a controla roboți cu adevărat inteligenți.

Cum puteți direcționa doi la sută din impozit către Coneural (Institutul Român de Știință și Tehnologie):

 • Daca sunteți salariat(ă):
  • Descărcați "Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual" (formularul 230), completați-o, tipăriți-o și semnați-o. Nu este necesar să indicați suma care o direcționați, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanțe în funcție de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe această cerere/formular 230 sunt trecute deja datele care indică institutul nostru ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dvs.
   Dacă aveți deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completați cu datele următoare:
   • Denumire entitate nonprofit: Institutul Român de Știință și Tehnologie
   • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 25616490
   • Cont bancar (IBAN): RO02 INGB 0000 9999 0154 6473
  • Trimiteți formularul 230 completat și semnat de dvs. la administrația financiară de care aparțineți, până la data de 25 mai. Puteți trimite formularul prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau să îl depuneți personal, la registratura administrației financiare.
 • Daca aveti (și) venituri din alte surse (profesii libere - medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinței bunurilor - chirii, drepturi de autor, etc.), aveți obligația legală să depuneți la administrația financiară o declarație privind veniturile dvs. Pe aceeași declarație puteți indica și direcționarea a 2% din impozitul dvs. către Coneural. Pentru aceasta:
  • Descărcați declarația 200 ("Declarație privind veniturile realizate în România"), completați-o, tipăriți-o și semnați-o. Nu este necesar să indicați suma care o direcționați, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanțe în funcție de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe acest formular sunt trecute deja datele care indică institutul nostru ca beneficiar al sumei de 2% din impozitul plătit de dvs.
   Dacă aveți deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completați cu datele următoare:
   • Denumire entitate nonprofit: Institutul Român de Știință și Tehnologie
   • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 25616490
   • Cont bancar (IBAN): RO02 INGB 0000 9999 0154 6473
  • Trimiteți formularul 200 completat și semnat de dvs. (eventual împreună cu formularul 230, dacă sunteți și salariat) la administrația financiară de care aparțineți, până la data de 25 mai. Puteți trimite documentele prin poștă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneți personal, la registratura administrației financiare.

Mulțumim persoanelor care au direcționat în anii anterior către Coneural 1% sau 2% din impozitul lor pe venit. Aceste sume au sprijinit cercetările realizate în cadrul centrului, ale căror rezultate pot fi văzute în secțiunea de publicații științifice, respectiv de articole de popularizare. Publicațiile științifice, și în general majoritatea informațiilor de pe acest site, sunt în limba engleză, pentru ca ele să fie accesibile persoanelor din întreaga lume.

Adrese ale unor administrații financiare locale:

București, Sector 1 Administrația Finanțelor Publice Sector 1
Str. Roma nr. 7
Sector 1, București, cod 011771
București, Sector 2 Administrația Finanțelor Publice Sector 2
Str. C.A. Rosetti nr. 39
Sector 2, București, cod 020012
București, Sector 3 Administrația Finanțelor Publice Sector 3
Str.Lucrețiu Pătrășcanu nr.10, sect.3
Sector 3, București, cod 030504
București, Sector 4 Administrația Finanțelor Publice Sector 4
Bd. Constantin Brâncoveanu Nr. 2 Bloc 12
Sector 4, București
București, Sector 5 Administrația Finanțelor Publice Sector 5
Calea 13 Septembrie nr. 164
Sector 5, București, cod 041447
București, Sector 6 Administrația Finanțelor Publice Sector 6
Str. Popa Tatu nr. 7
Sector 6, București, cod 010801
Arad Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Arad
B-dul Revoluției nr.77
Arad, cod 310130
Brașov Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Brașov
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7
Brașov, cod 500090
Cluj-Napoca

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca
Piața Avram Iancu nr. 19
Cluj-Napoca, cod 400117

Craiova

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova
Str. Mitropolitul Firmilian nr. 2
Craiova, cod 200761

Galați Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Galați
Str. Brăilei nr. 33
Galați, cod 800076
Iași Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Iași
Str. Anastasie Panu nr. 26
Iași, cod 700020
Oradea Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Oradea
Str. Dimitrie Cantemir nr.2B
Oradea, cod 410519
Sibiu

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu
Calea Dumbrăvii nr. 28-32
Sibiu, cod 550324

Târgu Mureș Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu Mureș
str. Gheorghe Doja nr.1-3
Târgu Mureș, cod 540015
Timișoara Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Timișoara
Calea Buziașului Nr. 11A
Timișoara, cod 300699

Puteți afla adresele altor administrații de finanțe locale pe site-ul ANAF.